Zeebries Eik Beige

Een klus van 53 m² met een paar uitdagende vlakken voor onze parketteurs. De ruimte had een draagconstructie met halfronde vorm en er was bij de glasgevel een small koofje aan weerszijde van de vloer. Naast het op maat maken en inpassen van de pvc-planken, waren deze bijzondere vormen ook een eervol klus met het oog op het perfect afwerken van de vloer. De ruimte was al voorzien van hoge plinten en de nieuwe pvc-vloer werd gelegd met aansluitende platte plinten. Vooral de compact halfronde vorm vroeg aandacht, maar onze parketteurs zijn vaklui. Door de niets verhullende lichtval van de glazen gevel, was perfect legwerk noodzakelijk. Ons team kan dat en het resultaat mag er zijn! We leverden op met 3-jaar leggarantie, een gratis onderhoudsset en entreemat.